Modul 1: Personlige og daglige mestringsfærdigheder

Last updated: september 20, 2021

Introduktion

Livet er en serie af både behagelige og ubehagelige hændelser – nogle, vi kan styre, og andre, vi ikke kan styre. Hvert menneske har deres egen personlighed og håndterer de forskellige udfordringer, som livet bringer. Mange mennesker kan opleve stress pga. pengemangel, arbejdsløshed, mangel på et trygt sted at bo, diskrimination eller trauma, hvilket kan forårsage mere fysisk anstrængelse for kroppen. Kontinuerlig stress kan svække immunforsvaret og øge risiko for sygdom.  

Individer kan dog lære at praktisere resiliens og udvikle personlige mestringsfærdigheder, som kan hjælpe dem i forskellige livssituationer. At lære at håndtere daglige udfordringer på en sund måde kan gøre os sundere både psykisk og fysisk.

Dette modul fokuserer på disse færdigheder med særlig opmærksomhed på mestring af stress gennem håndtering af forandring såvel som udfordringer ifm. arbejde og personlig økonomi, og gennem brug af nøgleværktøjer, som kan gøre vores daglige liv nemmere. Modulets øvelser korresponderer til de lektionsplaner, som er udviklet til det samme modul under IO2 – Udvikling af det samlede jobpakke-koncept.