Modul 1: Personlige og daglige mestringsfærdigheder

Introduktion

Livet er en række af både behagelige og ubehagelige hændelser – nogle kan vi styre, og andre, vi ikke kan styre. Alle har deres egen personlighed og håndterer de forskellige udfordringer, som livet bringer, på forskellig vis. Mange kan opleve stress pga. pengemangel, arbejdsløshed, mangel på et trygt sted at bo, diskrimination eller traumer, hvilket kan forårsage mere fysisk anstrengelse for kroppen. Kontinuerlig stress kan svække immunforsvaret og øge risiko for sygdom.  

Man kan dog lære at praktisere resiliens og udvikle personlige håndteringsfærdigheder, som kan hjælpe i forskellige livssituationer. At lære at håndtere daglige udfordringer på en sund måde kan gøre os sundere, både psykisk og fysisk.

Dette modul fokuserer på disse færdigheder med særlig opmærksomhed på mestring af stress gennem håndtering af forandringer, såvel som udfordringer ifm. arbejde og personlig økonomi, og gennem brug af nøgleværktøjer, som kan gøre vores daglige liv nemmere. Modulets øvelser korresponderer til de lektionsplaner, som er udviklet til det samme modul under IO2 – Udvikling af det samlede jobpakke-koncept.

Enrolled