Modul 4: Sproglige færdigheder

Introduktion

Sproglige færdigheder kræver viden om ordforråd og den funktionelle grammatik i forskellige sprog samt en bevidsthed om de primære former for verbal interaktion og registre i sprog. Viden om samfundsmæssige konventioner og det kulturelle aspekt og variation i sprogene er vigtigt.

Essentielle færdigheder i sprog består af evnen til at forstå talte budskaber, at starte, fortsætte og afslutte samtaler samt at læse, forstå og forfatte tekster med forskellige niveauer af dygtighed på forskellige sprog, der svarer til det individuelle behov. Individer bør være i stand til at benytte sig af værktøjer på den rigtige måde og til at lære sprog både formelt og uformelt gennem hele livet.

Dette modul fokuserer på udviklingen af de arbejdsrelaterede sproglige færdigheder, der er nødvendige ifm. jobsøgning, interaktion på arbejdspladsen og livet på daglig basis. Øvelserne i modulet svarer til sessionplanen udviklet til samme modul som en del af IO2 – udviklingen af det totale jobpakke koncept

Enrolled