Modul 5: Digitale færdigheder

Introduktion

Det er vigtigt at udvikle digitale færdigheder, herunder at forstå hvordan digitale teknologier kan understøtte kommunikation, kreativitet og innovation samt at være bevidst om de muligheder, begrænsninger, effekter og risici, som digitale teknologier bærer med sig. Digitale kompetencer indebærer en forståelse af de generelle principper, mekanismer og logikker, der ligger bag digitale teknologier i udvikling og viden om basale funktioner og brug af forskellige apparater, software og netværk. Det er vigtigt at have en kritisk tilgang til validiteten, reliabiliteten og indflydelsen af den information, som gøres tilgængelig via det digitale og at være opmærksom på de juridiske og etiske principper, der er i spil, når man gør brug af digitale teknologier.

Dette modul fokuserer på at udvikle evnen til at bruge digitale teknologier til at understøtte aktivt medborgerskab og social inklusion, samarbejde med andre og kreativitet i retning af personlige, sociale eller kommercielle mål såvel som evnen til at bruge, få adgang til, filtrere, evaluere, skabe, programmere og dele digitalt indhold. Øvelserne i modulet svarer til sessionplanen udviklet til samme modul som en del af IO2 – udviklingen af det totale jobpakke koncept

Enrolled