Ενότητα 6 – Απασχολησιμότητα

Ενότητα 6 – Απασχολησιμότητα

Εισαγωγή Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας είναι ζωτικής σημασίας για εξεύρεση εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας: προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή), δεξιότητες

Ενότητα 5: Ψηφιακές δεξιότητες

Ενότητα 5: Ψηφιακές δεξιότητες

Εισαγωγή Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ψηφιακές δεξιότητες που περιλαμβάνουν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και

Ενότητα 4: Γλωσσικές δεξιότητες

Ενότητα 4: Γλωσσικές δεξιότητες

Εισαγωγή Η γλωσσική ικανότητα απαιτεί γνώση λεξιλογίου και λειτουργική γραμματική διαφορετικών γλωσσών και επίγνωση των κύριων τύπων λεκτικής αλληλεπίδρασης και καταχωρητών γλωσσών. Η γνώση των κοινωνικών συμβάσεων, καθώς και η

Ενότητα 3 – Ενημέρωση για την υγεία

Ενότητα 3 – Ενημέρωση για την υγεία

Εισαγωγή Ζητήματα υγείας, ακόμη και μικρά, μπορούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν αρνητικά άλλες πτυχές της ζωής μας. Σκεφτείτε μόνο πώς σχετικά μικρά προβλήματα υγείας, όπως πόνοι στην πλάτη, πονοκέφαλοι

Ενότητα 2: Κοινωνικές δεξιότητες

Ενότητα 2: Κοινωνικές δεξιότητες

Εισαγωγή Σε αντίθεση με άλλες δεξιότητες που απαιτούν μακροχρόνια εξάσκηση, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι περισσότερο πρακτικές. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, μαθαίνουμε πώς να κάνουμε φίλους στο σχολείο, πώς να

Ενότητα 1 – Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης

Ενότητα 1 – Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης

Εισαγωγή Η ζωή είναι μια σειρά από ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα. Μερικά μπορούμε να ελέγξουμε, κάποια άλλα δεν μπορούμε. Κάθε άτομο έχει διαφορετική προσωπικότητα και αντιμετωπίζει τις διαφορετικές προκλήσεις που