Ενότητα 1 – Προσωπικές και καθημερινές δεξιότητες αντιμετώπισης

Εισαγωγή

Η ζωή είναι μια σειρά από ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα. Μερικά μπορούμε να ελέγξουμε, κάποια άλλα δεν μπορούμε. Κάθε άτομο έχει διαφορετική προσωπικότητα και αντιμετωπίζει τις διαφορετικές προκλήσεις που φέρνει η ζωή. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να βιώσουν άγχος λόγω έλλειψης χρημάτων, ανεργίας, μη ασφαλούς στέγασης, διακρίσεων ή τραύματος, που μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερη σωματική πίεση στο σώμα τους. Το συνεχές άγχος μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας τους ανθρώπους σε υψηλότερο κίνδυνο ασθένειας.

Ωστόσο, τα άτομα μπορούν να μάθουν να εξασκούν την ανθεκτικότητα και να αναπτύξουν τις διαφορετικές προσωπικές τους ικανότητες αντιμετώπισης που θα τους βοηθήσουν σε διαφορετικές καταστάσεις της ζωής τους. Μαθαίνοντας να αντιμετωπίζουμε με υγιή τρόπο τις καθημερινές προκλήσεις, μπορεί να μας κάνει πιο υγιείς τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, καθώς αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται σε τέτοιες δεξιότητες, με ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση του άγχους, την αντιμετώπιση αλλαγών, ζητημάτων απασχόλησης και οικονομικής σταθερότητας και τη χρήση βασικών εργαλείων για να διευκολύνουμε την καθημερινή μας ζωή. Οι ασκήσεις της ενότητας αντιστοιχούν στα Σχέδια Συνεδρίων που αναπτύχθηκαν με την ίδια ενότητα, ως μέρος του Παραδοτέου 2 του έργου ΝΑΜΕ.

Enrolled