Ενότητα 2: Κοινωνικές δεξιότητες

Εισαγωγή

Σε αντίθεση με άλλες δεξιότητες που απαιτούν μακροχρόνια εξάσκηση, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι περισσότερο πρακτικές. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία, μαθαίνουμε πώς να κάνουμε φίλους στο σχολείο, πώς να ζητήσουμε από κάποιον να παίξει μαζί μας και πώς να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις κοινωνικές μας δεξιότητες και καθ ‘όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσής μας, καθώς αποτελούν το κλειδί για τις πιο σημαντικές μας σχέσεις: φιλίες, σχέσεις με συναδέλφους στην εργασία, οικογένεια κ.λπ. Η συναισθηματική νοημοσύνη, η ραχοκοκαλιά των κοινωνικών δεξιοτήτων, επιτρέπει να καταλάβει κανείς τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου και να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτή είναι η αρχή μιας υγιούς σχέσης με ένα άλλο άτομο, καθώς εστιάζει στην ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα σε άλλους και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσουμε τη συμπεριφορά μας.

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται σε πτυχές των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ηθική της εργασίας, η επίλυση των συγκρούσεων, η κοινωνικοποίηση στην εργασία, η έκφρασή μας μέσω του συναισθήματος και η επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Οι ασκήσεις της ενότητας αντιστοιχούν στα Σχέδια Συνεδρίων που αναπτύχθηκαν με την ίδια ενότητα, ως μέρος του Παραδοτέου 2 του έργου ΝΑΜΕ.

Enrolled