Ενότητα 3 – Ενημέρωση για την υγεία

Εισαγωγή

Ζητήματα υγείας, ακόμη και μικρά, μπορούν να παρέμβουν και να επηρεάσουν αρνητικά άλλες πτυχές της ζωής μας. Σκεφτείτε μόνο πώς σχετικά μικρά προβλήματα υγείας, όπως πόνοι στην πλάτη, πονοκέφαλοι και δυσπεψία μπορούν να επηρεάσουν την ευτυχία και τα επίπεδα του άγχους μας. Ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε το άγχος και να αισθανόμαστε καλύτερα είναι να δεσμευτούμε για να υιοθετήσουμε υγιέστερες συνήθειες.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σκεφτούμε την υγεία με ολιστικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του σώματος και του νου μας. Το να είμαστε υγιείς σημαίνει να συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας καθώς και το μυαλό μας καλά, καθώς τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σκεφτείτε πώς μερικές φορές αγχωνόμαστε πάρα πολύ και παρατηρούμε ότι αυτό το άγχος εκδηλώνεται στο σώμα μας ως πονοκεφάλους, ημικρανίες ή άλλα είδη πόνου. Η φροντίδα του εαυτού μας (self-care) θεωρείται από καιρό ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου υγείας.

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στις δεξιότητες υγείας από μια ολιστική προσέγγιση, που σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη τόσο η σωματική όσο και η ψυχική μας υγεία. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στο να είμαστε ενεργοί, σε συμβουλές για μια υγιή ζωή, στην ευαισθητοποίηση για την υγεία μας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην ψυχική υγεία. Οι ασκήσεις της ενότητας αντιστοιχούν στα Σχέδια Συνεδρίων που αναπτύχθηκαν με την ίδια ενότητα, ως μέρος του Παραδοτέου 2 του έργου ΝΑΜΕ.

Enrolled