Ενότητα 6 – Απασχολησιμότητα

Εισαγωγή

Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας είναι ζωτικής σημασίας για εξεύρεση εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας: προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή), δεξιότητες που απαιτούνται για την αναζήτηση εργασίας στο διαδίκτυο, δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη συνέντευξη εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, γνωρίζοντας τις κύριες ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται από τους εργοδότες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εργασίας, κατάλληλες απαντήσεις, απαιτήσεις για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά. Η σωστή επαγγελματική επιλογή είναι σημαντική για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε τις διαθέσιμες ευκαιρίες κατάρτισης και μάθησης για περαιτέρω πρόοδο.

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των προαναφερθεισών δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, προτείνοντας καινοτόμα και ελκυστικά εργαλεία που παρουσιάζονται ως διαδραστικές δραστηριότητες.

Οι ασκήσεις της ενότητας αντιστοιχούν στα Σχέδια Συνεδρίων που αναπτύχθηκαν με την ίδια ενότητα, ως μέρος του Παραδοτέου 2 του έργου ΝΑΜΕ.

Enrolled