5 modulis: Skaitmeniniai įgūdžiai

Įvadas

Skaitmeninius įgūdžius, įskaitant žinias, kaip skaitmeninės technologijos gali palaikyti bendravimą, kūrybiškumą ir naujoves yra svarbu ugdyti, ir žinoti jų galimybes, apribojimus, poveikį ir riziką. Skaitmeninis raštingumas apima žinias apie pagrindinius besivystančių skaitmeninių technologijų principus, mechanizmus ir logiką bei žinias apie skirtingų prietaisų, programinės įrangos ir tinklų pagrindines funkcijas ir jų panaudojimą. Svarbu kritiškai vertinti informacijos ir duomenų, teikiamų skaitmeninėmis priemonėmis, svarumą, patikimumą ir poveikį bei žinoti teisinius ir etinius principus, susijusius su skaitmeninių technologijų naudojimu.

Šis modulis sutelktas į gebėjimų naudoti skaitmenines technologijas ugdymą, siekiant skatinti aktyvų pilietiškumą ir socialinę įtrauktį, bendradarbiavimą su kitais ir kūrybiškumą, siekiant asmeninių, socialinių ar komercinių tikslų, taip pat gebėjimą naudoti, pasiekti, filtruoti, vertinti, kurti, programuoti ir dalintis skaitmeniniu turiniu.

Modulio pratimai atitinka užsiemimų planus, parengtus pagal tą patį modulį, kaip dalį IO2 – bendros „Įsidarbinimo galimybių didinimo paketo” koncepcijos kūrimą.

Enrolled